#ZehirsizKentler
birlikte mümkün

Tüm canlılara zarar veren pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin​ kullanımı sonlandırılsın.

 

#ZehirsizKentler
birlikte mümkün

Tüm canlılara zarar veren pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımı sonlandırılsın.

 

Zehirsiz Kentlere Doğru

 

Pestisitlerin zararları dendiğinde akla önce tarımsal faaliyetler geliyor. Ancak giderek artan kentleşmeyle birlikte, yaşam alanlarımızda kullanılan pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımı yaygınlaştıkça, bu kimyasalların insan sağlığı, su kaynakları ve biyoçeşitliliğe yönelik zararları da daha fazla gündeme geliyor.

Zehirsiz Kentlere Doğru

Pestisitlerin zararları dendiğinde akla önce tarımsal faaliyetler geliyor. Ancak giderek artan kentleşmeyle birlikte, yaşam alanlarımızda kullanılan pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımı yaygınlaştıkça, bu kimyasalların insan sağlığı, su kaynakları ve biyoçeşitliliğe yönelik zararları da daha fazla gündeme geliyor.