Kentlerde insan ve çevre sağlığına zarar veren pestisitler ve biyosidal ürünlerin kullanımını azaltarak alternatif uygulamaların yerel yönetimlerde yaygınlaşmasını hedefleyen Buğday Derneği, Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında yerel yönetimlerin konuya ilişkin güncel durumunu saptayabilmek amacıyla, belediyelere Durum Analiz Anketi’ne katılım çağrısı yapıyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin zararlarına dikkat çeken Zehirsiz Sofralar projesinin ardından, kentlerdeki park ve bahçeler, yeşil alanlar, okullar, spor sahaları gibi ortak alanlarda, doğayı ve insan sağlığını tehdit eden biyosidal ürünlerin* kullanımının azaltılması hedefiyle Zehirsiz Kentlere Doğru projesine başladı.

AB Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında, Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) desteği ile Nisan 2021’de başlanan Zehirsiz Kentlere Doğru projesiyle, yerel yönetimlerce şehirlerde kullanılan biyosidal ürünlerin zararlarına dikkat çekmek ve bunun yerini alternatif doğa dostu yöntemlerin alması için muhatapların konuyla ilgili sorumluluk üstlenmesini teşvik etmek amaçlanıyor.

Biyosidal kullanımı toplum sağlığını tehdit ediyor

Pestisitler ve biyosidal ürünlerde kullanılan kimyasallar, hormon sistemini ve sinir sistemini olumsuz yönde etkiliyor; cinsiyet gelişimi bozuklukları, cinsiyetsiz doğumlar, doğum anomalileri, sperm sayılarında azalma gibi üreme sistemi sorunlarına ve prostat, pankreas, akciğer gibi kanser türlerine sebep oluyor. Özellikle bebekler ve çocuklar, hormonal sistem bozucu pestisitlerden daha fazla etkileniyor.

Durum Analiz Anketi’ne katılım çağrısı

Belediyeler tarafından kentlerde ve kamusal mekânlarda; kemirgenler, haşereler, nematodlar, sinekler, böcekler, zararlı ve yabancı otlar vb.leri ile mücadele için kullanılan zehirli biyosidal ürünlerin yerini doğa dostu yöntemlerin almasını hedefleyen proje kapsamında, belediyelerin uygulama ve yönelimlerinin tespiti için katılımlarını hedefleyen Durum Analiz Anketi erişime açıldı.

Biyosidal İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği’nden (BİYOSİDER) bilim insanları ve uzmanlarla birlikte hazırlanan Durum Analizi Anketi ile yerel yönetimlerdeki güncel durumu belirlemenin yanı sıra, hayata geçirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve gelecekte yapılacak akademik çalışmalara ışık tutulması hedefleniyor.

Durum Analizi Anketi sonuçlarına göre seçilecek belediye temsilcileri ile AB ülkelerinde iyi örnekler ortaya koyan yerel yönetimlere ziyaretler düzenlenmesi, yerel yönetimlere yönelik bir rehber ve vatandaşlara yönelik bir kitapçık hazırlanması planlanıyor. Ayrıca hazırlanan web sayfası ve sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunun dikkatini çekerek projeye katılımının sağlanması amaçlanıyor.

Sağlıklı ve yaşanabilir kentler için harekete geçen Zehirsiz Kentlere Doğru projesi ile yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, vatandaşlar ve özel sektörün işbirliğinde çözüme yönelik somut adımlar atılması hedefleniyor. Konuyla ilgili destekleyici veriler, çözüm önerileri ve uygulanmış iyi örnekleri incelemek için proje web sayfasını (www.zehirsizkentler.org) ziyaret edebilirsiniz.

*Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan ya da yok eden kimyasal veya biyolojik etki gösteren ürünlerdir.

Bu bülten Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

İllüstrasyonlar: Tolga Demirel