Zehirsiz Sofralar Platformu, zararlı mücadelesinde kullanılan pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanımının azaltılması için başlattığı Zehirsiz Kentler Kampanyası kapsamında belediye kent konseylerini sağlıklı bir gelecek için birlikte mücadele etmeye çağırıyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürüttüğü “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi ile kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği, Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında desteklenen proje kapsamında Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından başlatılan “Zehirsiz Kentler için Harekete Geç” başlıklı imza kampanyasında (Change.org/ZehirsizKentler), belediyelerden, insan ve çevre sağlığına zarar veren, biyoçeşitliliği tehdit eden pestisit ve biyosidal ürünler yerine ekolojik ve doğa dostu alternatiflerin kullanılması talep ediliyor.

İnsan ve çevre sağlığı alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Platformu çatısı altında faaliyet gösteren Zehirsiz Kentler Çalışma Grubu, belediye kent konseylerine yönelik:

  • Zehirsiz Kentler Çalışma Grubu’na dahil olarak sağlıklı bir gelecek için sorumluluk alması,
  • Zehirsiz Kentler Kampanyası taleplerinin belediye meclis gündemine taşıması,
  • Bağlı bulundukları belediyeden “Zehirsiz Kentlere Doğru Taahhütnamesi” metnini imzalayarak zehirsiz kent olma yolunda kararlı bir adım atacağına dair söz vermesini sağlaması,
  • Proje ve zehirsiz alternatifler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için zehirsizkentler@bugday.org adresi üzerinden Buğday Derneği ile iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Zehirsiz Kentler Kampanyası’nı imzalayın, paylaşın, destek olun; bizi zehirleyen pestisit ve biyosidal ürün kullanımı sonlandırılsın: Change.org/ZehirsizKentler

Belediyelerin öncülüğünde Zehirsiz Kentler mümkün

Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında, kentlerde temizlik ve zararlı canlılara karşı mücadelede birincil sorumluluğu taşıyan kurumlar arasındaki belediyelerin mevcut uygulamalarını belirlemek için hazırlanan “Durum Analizi Anketi”, belediyelerin bu konudaki bilgi ve tecrübesini artırmayı hedefliyor. Buğday Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 47 belediye ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını değerlendirmek üzere, “Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı Mücadelesi Durum Analizi Raporu”nu yayınlayarak belediyelerin zararlılarla mücadelede karşılaştıkları ortak sorunlara ve ihtiyaçlarına dikkat çekiyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından desteklenen proje kapsamında, pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları ve zehirsiz yöntemleri anlatan kaynakların yer aldığı bir web sitesinin (www.zehirsizkentler.org) hazırlanması, belediye temsilcileri ile birlikte AB ülkelerinde iyi örnekler ortaya koyan yerel yönetimlere ziyaretler düzenlenmesi ve belediyelere yönelik bir zararlılarla alternatif mücadele rehberi hazırlanması planlanıyor. Ayrıca, belediyelerin pestisit ve biyosidal kullanımını azaltmasına yönelik başlatılan Zehirsiz Kentler Kampanyası ile, belediyelerin bir taahhüt metni imzalayarak bu konudaki niyetlerini göstermesi; vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ve paydaşlar ile yapılacak görüşmeleri içeren kapsamlı bir çalışma yürütülmesi hedefleniyor.

Platform, sağlıklı, biyolojik çeşitliliği destekleyen daha yeşil ve ekolojik bir dönüşüm için tüm halkı ve karar vericileri Zehirsiz Kentler Kampanyası’nın takipçisi ve destekçisi olmaya davet ediyor.