Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, kentlerde kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratılması ve zehirsiz alternatiflerin kullanımı konusunda belediyelerin teşvik edilmesi amacıyla yürütülen ‘Zehirsiz Kentlere Doğru’ projesini Caretta Ekolojik Ahval programında anlatıyor.

“Pestisitleri terk eden belediyelerin deneyimlerine göre, zehirsiz uygulamaların maliyeti, pestisit kullanımına dair maliyetlere denk, hatta bazen daha düşük seviyelerde gerçekleşiyor. Pestisitlerle ilgili her türlü maliyet hesaplamalarında çevre ve sağlık maliyetleri hiçbir şekilde kapsama alınmıyor. Birleşik Krallık ve Almanya’da yürütülen çalışmalarda, pestisit kullanımının yıllık dış maliyeti sırasıyla; 257 milyon dolar ve 166 milyon dolar olarak belirlendi. Bu maliyetleri pestisitlere maruz kalan insanlar sağlıklarıyla ödüyor.”

Alper Tolga Akkuş’un hazırlayıp sunduğu programın kaydını Kültürhane YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

 

Belediyeler öncülüğünde zehirsiz kentler mümkün

Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından başlatılan Zehirsiz Kentler Kampanyası ile, belediyelerden en geç 2025 yılına kadar herbisit (ot zehiri) kullanımının tamamen sonlandırılmasına, 2030 yılına kadar diğer tüm pestisit ve biyosidal ürün kullanımının %50 azaltılmasına ve 2040 yılına kadar da tüm bu ürünlerin kullanımının tamamen sonlandırılmasına dair taahhütte bulunmaları ve bu kapsamda katılımcı bir stratejik eylem planı oluşturmaları talep ediliyor.

Platform, belediyeler ile birlikte yurttaşları da zehirsiz kentler için harekete geçmeye ve katılımcı olmaya çağırıyor. Yurttaşlar, kampanyaya imza vererek destek olmanın yanı sıra, “Zehirsiz Kentlere Doğru” kararlı bir adım atmaları için belediyelerin söz vermesini talep ediyor ve yolladıkları dilekçeler ile sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunuyor.

Zehirsiz Kentler Kampanyası’na destek olmak için:

Yerel kampanyalara destek olmak için: