Mevcut Eylemler

Başkan Jenny Durkan, glifosatın büyük olasılıkla kanserojen olduğuna dair gittikçe artan kanıtlar sebebiyle, Ağustos 2019’da bir kararname imzalayarak glifosat adlı pestisitin Belediye Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) programı kapsamında ‘‘en kısıtlı’’ kategoriye alınmasını sağladı. Ayrıca, tüm saha bakım birimlerinin katıldığı, birimler arası bir EZY ekibi oluşturulması talimatını vererek, bu ekibin onaylı pestisitler listesi de dahil olmak üzere Belediye EZY planını 2019 sonuna kadar güncellemesini istedi. Belediye’nin EZY programı ve söz konusu kararname hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Seattle’ın parkları ve açık alanlarındaki bitkiler ve yaban hayatının çoğu bir arada barış içinde yaşıyor olsa da, bu kentsel habitatlarda egzotik zararlı türleri de bulunuyor ve bunlar doğal türleri olumsuz etkiliyor. Bu zararlılar arasında böcekler, bitki hastalıkları, istilacı otlar, kuşlar ve diğer hayvanlar var. Habitatlar ve arazilerin doğal ekolojik dengesini bozarak, bitkiler ve bazen insanlar ve evcil hayvanlar için de sağlıksız bir ortam oluşmasına yol açıyorlar. 

Seattle Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü, kentsel peyzajın sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla 1970’lerin sonlarından bu yana Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) adı verilen bir yöntem uyguluyor. EZY, örneğin otları baskılamak ve toprak sağlığını artırmak için malç kullanılan, otların elle yolunduğu ve diğer kimyasal olmayan önleyici yöntemlere öncelik veren kapsamlı bir stratejidir. EZY kapsamında pestisitler yalnızca son çare olarak, az miktarda ve eğitimli uzmanlar tarafından uygulanır. 

EZY Tarihçesi

1999 yılında Seattle Yönetimi, en zararlı olduğu düşünülen herbisitler ve insektisitlerin kullanımını ortadan kaldırmak ve genel pestisit tüketimini %30 azaltmak amacıyla bir Pestisit Azaltım Stratejisi uygulamaya başladı. 2001 yılından itibaren, Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü 22 adet (~ 200 dönüm) zehirsiz park oluşturdu ve şu anda çocuk bahçeleri, mesire yerleri, topluluk bahçeleri ve çim alanları kapsayan 250’nin üzerinde alanın bakımını zehirsiz yöntemle yürütüyor. 2015 yılında Seattle, Seattle’da sağlıklı tozlaştırıcı (polinatör) habitatları oluşturma ve sürdürme konusunda The Common Acre topluluğuyla işbirliği yapma taahhüdünü kurumsallaştırarak bir “ABD Arı Kenti” oldu. 

Seattle Park ve Bahçelerinde EZY

Seattle Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü (SPB), şehrin yaklaşık %12’sine denk gelen 25.600 dönüm park ve açık alanın yönetiminden sorumlu. Bu kamusal alanlar hem insanlar için dinlenme ve eğlence amacı taşıyor hem de çeşitli kentsel yaban canlılar için habitat sağlıyor. 

SPB, 40 yılı aşkın bir süredir EZY uygulamakta ve bu, doğal alanlarda, mahalle parklarında, özel tasarımlı bahçelerde, golf sahalarında ve seralarda kullanılan standart prosedür halini almış durumda. Bir EZY programı, park tasarımıyla başlar ve bitki bakımı ile kültürüne sürekli dikkat edilmesi gerekir, çünkü ancak sağlıklı bitkiler zararlılarla başa çıkabilir. 

Eğer bir zararlı sorunu tanımlanırsa, SPB personeli kültürel, mekanik, biyolojik (ve gerekirse) kimyasal mücadele yöntemleri kullanır. Mesela, kültürel derken doğru bitkiyi doğru yere ekmeyi/dikmeyi, mekanik derken elle ot yolmayı, biyolojik derken sivrisinek mücadelesinde avcı böcekleri veya bakteriyel ürünleri kullanmayı, kimyasal derken de sentetik veya doğal kaynaklı herbisitler uygulamayı kastediyoruz. 

Bir EZY programında, zararlı mücadelesinin en önemli silahının potansiyel sorunları öngörebilmek olduğu düşünülür. Personel, eğitimli ve  bitkilerin kültürel ihtiyaçları ile zararlıların olası etkilerini iyi bilen arazi bakım uzmanlarıdır; günlük işlerinin bir parçası olarak peyzaj öğelerini devamlı kontrol ederler. Her bir parkın kendine has özellikleri vardır ve personel, EZY stratejilerini zaman içinde değerlendirir ve uzun vadeli zararlı mücadelesi için gerekli değişiklikleri yapar.

Bahçe ve arazi bakım personeli, zararlı sorunlarını çözme sorumluluğunu paylaşır. Pestisit uygulayan personelin Washington Eyaleti Pestisit Operatörü lisansına sahip olması ve zararlı mücadelesine dair becerileri ve bilgilerini güncellemek için her yıl düzenli olarak EZY derslerine katılması zorunludur.

Birim, ayrıca, programı genel hatlarıyla izleyen, pestisit tüketimini takip etmek de dahil olmak üzere çalışmaların yasal düzenlemelere uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eden bir EZY Koordinatörü istihdam eder. Bu koordinatör, personel ile birlikte çalışarak, pestisitlere alternatif yöntemler başta olmak üzere yeni zararlı mücadelesi stratejileri araştırır ve geliştirir. Ayrıca, programı her yıl gözden geçirerek prosedürler ve protokollerde düzenlemeler yapan Seattle Belediyesi Birimler Arası EZY Komitesi’nin de başkanıdır.

Kaynak: Integrated Pest Management – Parks | seattle.gov