2016 yılında, Lewes sakinleri Doğu Sussex’i de kapsayacak biçimde pestisit kullanımını sonlandırmak amaçlı bir kampanya başlatmak için bir araya geldiler. 

Kampanya için neler yapıldı?

Grup, önce çekirdek kampanya ekibi için bir mahalle kafeteryasında düzenli toplantılar organize etmeye başladı. 

Esas grup, pestisitler hakkında endişeli az sayıda kent sakini, konuya ilgili belediye meclisi üyeleri ve bir PAN UK temsilcisinden oluşuyordu. Başarıya ulaşmak için yerel ölçekte diğer sakinlerden destek bulmak gerektiğine karar vererek, belediyenin tüm Lewes’te pestisitleri yasaklaması için bir imza kampanyası hazırladılar. 

Günümüzde artık online (çevrimiçi) imza kampanyalarına alışmış olsak da, eski yöntem kağıt imzaların bu durumda daha güçlü bir etki yaratacağı düşünüldü. Böylece, konuyu aktarmak ve destek almak için diğer kent sakinleriyle yüz yüze görüşme ve tanışma fırsatı oluştu. Sonunda 2.000’den fazla imza toplandı; bu belediyeden resmi bir cevap almak için gerekli olan 1.500 imzadan fazlaydı. 

Çekirdek ekip, daha sonra belediye ile çalışan yüklenici firma ile görüşerek, bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni, kimyasal olmayan bir alternatif yöntemin tanıtılmasını istedi; sıcak köpük tekniğine dayalı yeni bir yöntem. Lewes Belediye Meclisi bu yöntemin başarısından oldukça etkilenmekle beraber, kimyasal herbisitlere kıyasla daha uzun süre veya daha sık kullanılması gerektiğini de gördü. 

Belediye nasıl ilerledi?

Lewes Belediyesi’nde parklar, bahçeler ve mezarlıklarda istenmeyen ot mücadelesinden sorumlu yetkili, imza kampanyasına cevaben, çeşitli mücadele çözümlerinin etkinliğine, pestisit azaltım olasılıkları ve maliyetlerine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Hazırladığı raporda, glifosat lisansının iptal edilme olasılığına da dikkat çekti. Bu durumda, belediyelerin diğer çözümlere geçmek için önceden plan yapması ve hazırlıklı olması gerekmekteydi. Tavsiyesine göre, en iyi teknik çözüm Foamstream makinesiydi.  

Bu raporu inceleyen Belediye Meclisi, imza kampanyasını oybirliğiyle onayladı ve pestisit kullanımı raporundaki önerileri uygulamaya koydu. Foamstream makinesi, belediye ile çalışan yüklenici firma Burleys ile ortaklaşa satın alındı ve böylece yerel vergi mükellefleri üzerinde fazladan yük oluşturmadı. 

Sonuçlar

  • Belediye ile işbirliği, başarı sağlar.
  • Belediye çalışanları çok önemli müttefiklerdir ve değişime dahil edilmelidir.
  • Foamstream ve diğer teknolojiler, vatandaşa ek vergi çıkarmadan temin edilebilir.
  • Kampanyalar, kısa sürede sonuç verebilir!

 

Kaynak: Case Study: Pesticide-Free Lewes – Pesticide Action Network UK (pan-uk.org)