Programlarımız

Su Yönetimi

Kaynak azaltımı veya su yönetimi, sivrisinek mücadelesinde en etkili yöntem olarak görülmektedir. Genel anlamda, sivrisineklerin üremesine uygun habitatların ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla çevrenin iyileştirilmesi olarak tanımlanabilir. 

Su yönetim teknikleri sivrisinek türüne ve üreme habitatlarına göre değişse de hepsi iki temel hedefe ulaşmayı amaçlar: (1) uzun vadeli veya kalıcı mücadele, ve (2) yönetilen alanlarda tekrarlanan kimyasal uygulamalarına ihtiyacı ortadan kaldırmak.

Komisyon, su yönetimi projelerini desteklemek amacıyla çeşitli şehirlerin sivrisinek mücadele kurumlarına 1956 yılından bu yana eyalet fonlu yardımlar yapmaktadır.

Vektör Takibi

Yirmi bir il yönetiminin sivrisinek mücadele kurumları ile Rutgers Üniversitesi arasındaki bir işbirliği ile, Eastern Equine Encephalitis (Doğu Amerika At Ensefaliti – DAE) virüsünün New Jersey sivrisineklerindeki faaliyeti, komisyonun da finansmanıyla, 1976 yılından bu yana takip edilmektedir. DAE, yaban kuşlarını, atları ve bazen de insanları sık sık enfekte eden bir sivrisinek hastalığıdır. Bu bulaşmaya yol açan sivrisinekler eyaletin belirli noktalarında toplanarak, komisyonun desteğiyle Sağlık Müdürlüğü PHEAL laboratuvarında DAE virüsü için test edilir. Sivrisinekle mücadele kurumlarına, DAE ve sivrisinek vektörleri hakkında aktif mevsim boyunca her hafta güncel bilgi sağlanır. Batı Nil Virüsü salgınından sonra bu hastalık da Eyalet Sivrisinekle Mücadele Komisyonu’nun desteğiyle takip edilmektedir. 

Eyaletin Kullandığı Teçhizat

Düşük basınçlı hidrolik zemin ekskavatörlerinden laboratuvar teçhizatına kadar çeşitli araçlar, sivrisinekle mücadele kurumlarının ve New Jersey Tarımsal Deney İstasyonu’nun sivrisinek araştırmaları ve kontrol projelerinde kullanıma sunulmuştur. Sivrisinekle Mücadele Koordinasyon Merkezi yöneticileri, komisyon tarafından her yıl verilen fonlarla bu programı yürütmektedir. Komisyon, ayrıca, bu teçhizatın tamiri için gerekli masrafların geri ödemesine de katkı sağlamaktadır. Eyalet çapında 130 parça teçhizat, sivrisinekle mücadele kurumlarına ücretsiz sağlanmaktadır. 

Havadan Sivrisinek Spreyi Uygulaması

Komisyon tarafından fonlanan ve Sivrisinekle Mücadele Koordinasyon Merkezi tarafından yönetilen bu program, büyük veya erişimi zor alanlar üzerine larvasit ve yetişkin öldürücü adultisit uygulamaları için sözleşmeli hava araçları sağlamaktadır. Havadan yapılan tüm mücadele uygulamaları, ciddi bir halk veya hayvan sağlığı ya da günlük hayatı etkileyen açıkça tespit edilmiş sivrisinek popülasyonları üzerinde yürütülmektedir. 

Biyolojik Mücadele

Biyolojik mücadelede, hedeflenen zararlı canlıları ortadan kaldırmak veya kontrol altında tutmak için doğal avcı canlılar veya parazitler kullanılır. Doğal bir avcı olan sivrisinek balığı (Gambusia affinis), komisyonun hedeflerine ulaşmasında çok faydalı olmuştur. Komisyon, buna ek olarak, sivrisinek balığının doğaya bırakılamayacağı biyolojik mücadele alanlarında dört balık türü daha yetiştirmektedir: fathead minnow (Pimephales promelas), tatlı su killifish balığı (Fundulus diaphanus), güneş balığı (Lepomis gibbosus) ve mavi solungaçlı güneş balığı (Lepomis macrochirus). Balıklar, Balık ve Yaban Hayat Müdürlüğü’nün Hackettstown’daki Charles O. Hayford tesisinde Komisyon fonlamasıyla üretilmekte ve sivrisinek mücadele kurumlarına ücretsiz dağıtılmaktadır. Bu balıklar, uygun olan durumlarda sivrisinek popülasyonlarını kontrol altına almak ve pestisit ihtiyacını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Bazı sivrisinek mücadele kurumları ve Tarım Müdürlüğü’nün Faydalı Böcek Laboratuvarı’nın desteği ile, mevcut biyo-mücadele programı kapsamında copepod canlıların biyo-mücadele potansiyelini araştıran bir proje de yürütülmektedir. 

Araştırma ve Geliştirme

Komisyon, sivrisinek araştırmaları için her yıl belirli bir finansman sağlamaktadır. Bu fonların dağıtımı ve eyalete ait teçhizatın kullanımı, temel olarak New Jersey’de daha çevre dostu sivrisinek mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Daha önce, bu araştırmalar, sivrisinek biyolojisi, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar, pestisit kullanımı ve sivrisinekle mücadele faaliyetlerinin eyalet sulak alanları üzerindeki etkileri konularına odaklanmaktaydı. 

Toplantılar

Komisyon, normal şartlar altında ayda bir defa Trenton’da toplanmaktadır. Komisyon üyeleri ayrıca yerel, il, eyalet ve federasyon yetkilileriyle sivrisinek mücadelesine ilişkin programları ve hizmetleri görüşmek amacıyla çeşitli toplantılar, seminerler ve konferanslarda bir araya gelmektedir.

 

Kaynak: NJDEP | Mosquito Control & West Nile Virus | Programs