Zehirsiz Kentlere Doğru

Durum Analiz Anketi

Sayın belediye yetkilileri,

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 2019-2020 yıllarında, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında desteklenen “Zehirsiz Sofralar” projesini, Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığında yürüttük. Bu proje kapsamında 100’ün üstünde sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin katıldığı Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı’nın kuruluşuna öncülük ettik. Bu projenin tamamlanmasının ardından, Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI kapsamında desteklenecek ve yine Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığında uygulanacak olan “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesine, 01 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladık.

Zehirsiz Kentlere Doğru projesi, Türkiye’de biyosidal ürünlerin kullanımını, belediyelerimizin bu konudaki mevcut durumunu, önerileri, bu ürünlerin zararlarını vurgulayarak, doğaya ve canlı sağlığına zarar vermeyen alternatifleri ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, durum tespiti amacıyla Türkiye’deki belediyelerde uygulanacak bir anket ile durum tespiti yapılacak; verilecek yanıtlara göre seçilecek belediye temsilcileri ile AB’de iyi örnekler uygulayan yerel yönetimlere ziyaretler düzenlenecek; vatandaşları bu konuda bilgilendirecek bir kampanya yürütülecek, bu konuda yerel yönetimlere yönelik bir rehber ve vatandaşlara yönelik bir kitapçık hazırlanacak ve bir web sitesi kurulacak. Bütün bu faaliyetlerle, benzer bir projeyi Avrupa’da gerçekleştirmiş ve bu konuda belediyeler arası bir birlik kurmuş olan Avrupa Pestisit Eylem Ağı’nın da deneyimlerinden yararlanarak, yerel yönetimlerin çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Projemizi tanıtan bir sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

Biyosidal İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği’nden (BİYOSİDER) proje danışmanı bilim insanları ve uzmanlarla birlikte hazırladığımız bu Durum Analizi Anketi ile, belediyelerdeki mevcut durumu belirlemeyi, hayata geçirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı ve gelecekte yapılacak gerek akademik, gerek uygulamaya yönelik çalışmalara ışık tutabilmeyi amaçlıyoruz.

Halk sağlığını tehdit etme riski olan canlılar (kemirgenler, haşereler, nematodlar, sinekler, böcekler, zararlı ve yabancı otlar vb.) ile mücadelede, ülkemizdeki mevcut durumu ortaya koyacak ankete, hem vektörlerle mücadele yapan birimler/müdürlükler hem de park bahçeler müdürlükleri olarak vereceğiniz cevaplar, belediyelerimizin bu konudaki uygulama ve yönelimlerini anlamak için, toplu olarak değerlendirilecek ve tek tek belediyelere ait bilgiler, iyi örnek oluşturacak durumlar dışında, kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Belediyeniz tarafından doğrudan mücadele yapılmasa bile hizmet alımı veya bölgedeki uygulamalar hakkında vereceğiniz bilgiler, mevcut durumu tespit açısından önem taşımaktadır. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları içermesini umduğumuz yanıtlarınız, hem proje kapsamında belediyelere yönelik rehber kitap ve web sitesinin hazırlanması, hem AB ülkelerindeki iyi örneklere yapılacak ziyaretlere katılacak belediyelerin seçimi için yönlendirici olması, hem de bundan sonra yapılacak akademik çalışmalara ışık tutması bakımından önem taşıyor.

Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği