Aedesalbopictus: Asya Kaplan Sivrisineği – Doç. Dr. Kerem Öter

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Öter, “Aedesalbopictus: Asya Kaplan Sivrisineği İstilasının İstanbul’da Güncel Durumu ve Mücadelesindeki Bilimsel Yaklaşımlar” hakkında konuştu.

Küresel bir istila halindeki Asya Kaplan Sivrisineği’nin artık ülkemizin de bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Öter, “İstilacı sivrisinekler ile kimyasal mücadele yapılması herhangi bir başarı sağlamıyor. Bu nedenle bilimsel tabanlı, sürdürülebilir, multidisipliner ve uzun vadeli bir eylem planının ortaya konması gerekiyor. En temel mücadele ise, vatandaşların ve diğer tüm paydaşların bu sürece aktif bir biçimde katılım sağlaması ve bilgilendirilmesi.” diyor.

Bilimin Rehberliğinde #ZehirsizKentler

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi, kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı ve alternatif uygulamaların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Zehirsiz Kentler Kampanyası’na destek olun; pestisit ve biyosidal ürün kullanımı sonlandırılsın: Change.org/ZehirsizKentler

Bu video Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.