…/…./….

 

T.C.

……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

…….……. MÜDÜRLÜĞÜNE

      

 

Pestisitler (tarım zehirleri) ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünler halk sağlığını ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor; üreme sistemimiz başta olmak üzere tüm hormonal sistemimize zarar veriyor; pek çok kanser türüne, kromozom bozukluklarına ve çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açıyor; arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik kaybını tetikliyor; havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirleterek ekosistemi tahrip ediyor.

İtalya’nın Güney Tirol bölgesindeki 19 çocuk oyun alanından, 4 okul bahçesinden ve 1 pazar yerinden alınan 96 çim örneğinin analiz sonuçlarına göre, tespit edilen 32 pestisit etken maddesinin %76’sının hormonal sistemi bozucu kimyasallar olduğu ortaya çıktı.

ABD’de yapılan bir incelemeye göre ise, okullarda en yaygın kullanılan 40 pestisitten 28’inin muhtemel veya olası kanserojen olduğu, 26’sının üreme sistemi etkileri yarattığı, 26’sının sinir sistemine hasar verdiği ve 13’ünün doğum kusurlarına neden olduğu tespit edildi.

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nda sunulan, Türkiye’de su kalitesine dair rapora göre, sularımızda tespit edilen 49 mikrokirleticinin 33’ü pestisitlerden oluşuyor. Bilimsel çevrelerce her geçen gün bu zehirlerin zararlarına dikkat çekiliyor ve kentlerde kullanımına yönelik yeni araştırmalar yayımlanıyor.

[İl/ilçe adı]’de yaşayan bir yurttaş olarak parklarda, kaldırımlarda, yol kenarlarında, okullarda, spor sahalarında, piknik alanlarında, site bahçelerinde ve kampüslerde sağlığımıza ve doğal varlıklara zarar veren pestisit ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımının durdurulmasını; bu zehirli kimyasalların yerine mekanik, kültürel, biyolojik ve biyoteknik alternatif yöntem ve tekniklerin tercih edilmesini talep ediyoruz. Diğer yandan, çevremizdeki boş arazilerde ve kaldırımlarda kendiliğinden çıkan bölgemize özgü bitkileri yok etmek üzere kullanılan ot öldürücü zehirlere gerek olmadığını düşünüyor, hem çevre hem de insan sağlığını etkileyen bu zehirlere maruz kalmak istemiyoruz.

Doğa dostu alternatif yöntem ve teknikleri hemen hayata geçirmek zor olabilse de, katılımcı bir yönetim anlayışı ile tüm tarafların bir araya gelmesini sağlamak, konuyla ilgili eylem planları hazırlamak ve mümkün olan en kısa sürede bu değişiklikleri hayata geçirmek üzere adım atılmasını istiyoruz.

Özellikle yaz aylarında ULV uygulaması (kimyasal püskürtme) yapan araçlarla sivrisineklere yönelik kullanılan zehirler, sivrisineklerden çok çocukların sağlığını etkiliyor. Oysa yetersiz olduğu bilinen bu yöntem yerine, sivrisineklerin üreme kaynaklarının azaltılması ve/veya sinek larvaları ile biyolojik mücadele yapılması mümkün.

Dünyada pek çok kent, şimdiden ekolojik ve doğa dostu alternatifler kullanarak zehirsiz kentlerin mümkün olduğunu gösterdi. Avrupa Komisyonu, kentlerdeki yeşil alanlar gibi hassas bölgelerde 2030 yılına kadar kimyasal pestisit kullanılmaması yönünde hedeflerini açıkladı.

Türkiye’nin AB uyum sürecinde 200’ün üzerinde pestisit etken maddesi yasaklandı ve yasaklanmaya devam ediyor. Sadece 2020 yılında yasaklı listesine 25 etken madde daha eklendi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırılan glifosat ülkemizde ruhsatlı etken maddeler arasında yer alıyor ve bazı belediyeler tarafından hâlâ kullanılıyor. Ayrıca bu kimyasallar kullanıldıktan sonra kapalı alanlarda, toprakta ve suda uzun süre kalarak etkilerini sürdürüyor. 

İnsan ve çevre sağlığını koruma konusunda sorumluluk sahibi olan [İl/ilçe belediyesi] olarak, kentimizde zararlı mücadelesinde kullanılan pestisit ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerden vazgeçmenizi, zehirsiz kent olma yolunda adım atacağınıza dair, Zehirsiz Kentler Kampanyası (Change.org/ZehirsizKentler) kapsamında hazırlanan ve ekte yer alan “Zehirsiz Kentlere Doğru İyi Niyet Belgesi” metnini imzalamanızı ve bu konudaki kararlılığınızı kamuoyu ile paylaşmanızı talep ediyoruz. Çünkü bizler, Türkiye’deki tüm kentler için bunun birlikte  mümkün olduğuna inanıyoruz.

 

Ek: Zehirsiz Kentlere Doğru İyi Niyet Belgesi 

 

Adı Soyadı

İmza

T.C Kimlik No:

Telefon:

Adres:

 

 

Zehirsiz Kentler Dilekçe Örneği’ni buradan indirebilirsiniz.