ZEHİRSİZ KENTLER İÇİN [İL/İLÇE ADI] BELEDİYESİ’NİN İYİ NİYET BELGESİ

 

Ben, [Adı], [il veya ilçenin adı]’nın [Belediye Başkanı veya resmi temsilcisi] olarak, halkımızın daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları için pestisitlerden ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerden arınma yolunda zehirsiz bir kent olmanın gereklerini yapmaya söz veriyorum.

“Zehirsiz Kent” olmak, pestisitler ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünler yerine ekolojik ve doğa dostu alternatiflerin kullanıldığı, böylece insan ve diğer canlıların sağlığının ve çevrenin korunduğu, biyolojik çeşitliliğin güçlendirildiği ve yaşam kalitesinin arttığı yerleşimleri öngörmektedir.

Bu amaca ulaşmak için, [il/ilçe belediyesinin adı] aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek üzere uygun politikaları ve önlemleri uygulamaya söz verir:

  1. Belediyemizin kontrolü altındaki halka açık alanlarda herbisit (ot zehiri) kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması; diğer pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımının ise 2030 yılına kadar %50 azaltılması.
  2. Belediyemizin kontrolü altındaki halka açık alanlarda tüm pestisit ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımının 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılması.
  3. Pestisit ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürün yasağının, halka açık özel alanlara ve yaşam alanlarının yanındaki tarım alanlarında uygulanması için katılımcı stratejik eylem planlarının belirlenmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilerek katılımcı olmalarına yönelik çağrı yapılması; bu konuda kent konseyinde bir çalışma grubu oluşturulması.

[İlde/ilçede] Zehirsiz Kent vizyonunu yürürlüğe koymak için [İl/ilçe belediyesinin adı] özellikle şunlar için söz verir:

  • Halka açık özel alanlar ve yaşam alanlarının çevresindeki tarım alanlarında pestisit kullanımının aşamalı olarak azaltılması da dahil olmak üzere, [il/ilçe] belediyesinin kontrolündeki halka açık alanlardaki tüm pestisitlerin, çocuklar ve diğer hassas grupların kullandığı alanlar önceliklendirilerek, aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik sayısal hedefler, zaman çizelgeleri ve önlemleri içeren bir stratejik eylem planının hayata geçirilmesi.
  • Vatandaşları zehirsiz yaşama geçiş ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan kampanyaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; özel bahçelerde ve bostanlarda/tarlalarda, ticari ve her türlü özel alanda sürdürülebilir alternatiflerin kullanımının teşvik edilmesi.
  • Tüm paydaşlarla (yerel çiftçiler, muhtarlıklar, özel sektör, site yönetimleri vb.) iletişim kurulması ve onların sürece katılımının sağlanması.
  • Bu İyi Niyet Belgesi’ni imzalayan diğer belediyeler ile iyi uygulamalar ve deneyimlerin paylaşılması ve yapılan faaliyetlerin gidişatı, başarılar ve başarısızlıklarla ilgili düzenli güncelleme yapılması ve bu konuda belediye birliklerinin harekete geçirilmesi.

 

İMZA TARİHİ: …../…../….

İMZA VEREN: [İl/ilçe adı]

YETKİLİ KİŞİ/ÜNVANI: [Belediye Başkanı veya resmi temsilcinin adı/Ünvanı]

ADRES: [İl/İlçe belediyesinin açık posta adresi]

TELEFON: [İl/ilçe belediyesinin ve/veya temsilcisinin irtibat numarası]

E-POSTA: [İl/ilçe belediyesinin ve/veya temsilcisinin e-posta adresi]

İMZA/KAŞE: [Belediye Başkanı veya resmi temsilcinin imzası ve/veya kaşesi]

 

Zehirsiz Kentlere Doğru İyi Niyet Belgesi’ni buradan indirebilirsiniz.