Pestisit/Biyosidal Ürünler ve Zararları

Tüketici Rehberi – Gıdalarımızdaki Endokrin Sistemi Bozucu Pestisitler

Pestisitlerin insan sağlığına etkileri ve pestisit zehirlenmeleri

Almanya Pestisit Eylem Ağı (PAN Germany), Türkiye’de de endüstriyel tarımda yaygın olarak kullanılan pestisitlerin insan sağlığına etkilerini göz önüne seren ve bu konuda yapılmış araştırmaları bir araya getiren bir makale yayınladı.

Avrupa Birliği’nde Sağlık Maliyetleri – EBK’lerin Payı

Sağlık ve Çevre İttifakı (HEAL), bu faaliyet raporunu takiben bir ilk adım olarak, teknik raporu hazırlamış, Avrupa’da ciddi bir halk sağlığı düşmanı olan endokrin sistemi bozucu kimyasallara (EBK) maruz kalmanın sağlık etkileri ve bu etkilerin kamu sağlığı maliyetlerini ortaya dökmeyi hedeflemiştir. Geçtiğimiz 20 yıl içinde yürütülen bilimsel araştırmalar, sentetik olarak üretilen EBK’ları, hormon-bağlantılı kanserler, tip 2 diyabet ve kısırlık gibi çeşitli hastalıklar ve tıbbi durumlar ile ilişkilendiren birçok kanıt ortaya çıkarmıştır.

Güvenli Pestisit Masalları – Özet

Organik tarımcı Andre Leu, hakem denetimli kanıtları ortaya dökmek amacıyla saygın bilim dergilerini tarayarak, gerçeklerin kimyasal şirketlerinin ve pestisit yetkililerinin iddia ettiği gibi olmadığını söylüyor. Leu, teknik jargonu basit kelimelere dökerek, pestisit güvenliğine dair en sık karşılaşılan beş söylentiyi ele alıyor ve bunları bilimsel veriler ışığında çürütüyor.

Ekmeklerdeki pestisitler hakkında bir tüketici rehberi

Ekmek, birçok insan için, vazgeçilmez bir günlük gıdadır. Oysa bu rehber, ürkütücü bir istatistik sunuyor. 2000 ile 2013 yılları arasında Gıdalardaki Pestisit Kalıntılarına Dair (PRIF)1 Defra Uzman Komitesi’nin analiz ettiği ekmek numunelerinin neredeyse üçte ikisi, pestisit kalıntılarıyla kirlenmiş durumda.

Pestisit Kullanımını ve Pestisitlere İlişkin Riskleri Azaltmak

Pestisitler, besin sistemlerinde hassas bir rol oynamaktadır: Bitkileri korumak amacıyla uygulanırlar, ancak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Küresel pestisit kullanımı, yılda 3,5 milyar kg etken madde seviyesine yükselmiş, öte yandan, uygulanan kimyasalların önemli bir kısmının hem endüstri ülkelerinde hem de gelişmekte olan ülkelerde aşırı, yüksek maliyetli veya gereksiz olduğu ortaya çıkmıştır.

Kokteyl Etkisi

Toksik Dönümler

ABD Tarımının Böcekler Üzerindeki Toksisitesi Artıyor

Düşündüren Gıdalar

Okullarda Meyve ve Sebze Programı’nda Pestisit Kalıntıları

 

 

Pestisitler, Çocuklarımızın Sağlığını ve Zekasını Nasıl Etkiliyor?

Tahrip Eden Gıdalar

Pestisitler ve Biyoçeşitlilik Kaybı

Yoğun pestisit kullanımı, yaban hayat nüfuslarını ve tür çeşitliliğini nasıl etkiliyor