Politika Belgeleri ve Raporlar

Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Sözcüsü’nün Raporu

Özel Sözcü’nün gıda hakkı üzerine hazırladığı bu rapor, tehlikeli maddeler ve atıkların çevreye duyarlı yönetimi ve bertarafının, insan hakları üzerindeki etkisi hakkında, Özel Sözcü ile işbirliği içinde kaleme alınmıştır.