Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI kapsamında desteklenen, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) işbirliği ile Nisan 2021’de uygulamasına başlanan ve 12 ay sürecek olan Zehirsiz Kentlere Doğru projesi ile kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı, kullanımlarını azaltmayı ve yerel yönetimlerin alternatif uygulamaları kullanmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI kapsamında desteklenen, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) işbirliği ile Nisan 2021’de uygulamasına başlanan ve 12 ay sürecek olan Zehirsiz Kentlere Doğru projesi ile kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı, kullanımlarını azaltmayı ve yerel yönetimlerin alternatif uygulamaları kullanmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Proje Özeti

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI kapsamında desteklenecek ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığında uygulanacak “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla başladı.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi’nin yürütücüsü olan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin amacı ve faaliyetleri.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı

Avrupa Pestisit Eylem Ağı, tarımda kimyasal pestisitlere yönelik bağımlıktan kurtulmak için çalışarak, güvenli ve sürdürülebilir zararlı yönetimi metotlarını desteklemektedir.

Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı

100’den fazla STK ve sivil inisiyatif Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı’nda yan yana gelerek pestisit kullanımını azaltmak ve doğa dostu tarım yöntemlerini geliştirmek için çalışmaya başladı.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı

Proje Özeti

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI kapsamında desteklenecek ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığında uygulanacak “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla başladı.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi’nin yürütücüsü olan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin amacı ve faaliyetleri.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı

Avrupa Pestisit Eylem Ağı, tarımda kimyasal pestisitlere yönelik bağımlıktan kurtulmak için çalışarak, güvenli ve sürdürülebilir zararlı yönetimi metotlarını desteklemektedir.

Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı

100’den fazla STK ve sivil inisiyatif Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı’nda yan yana gelerek pestisit kullanımını azaltmak ve doğa dostu tarım yöntemlerini geliştirmek için çalışmaya başladı.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı