Zehirsiz Kentlere Doğru Proje Özeti

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 2019-2020 yıllarında, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında desteklenen “Zehirsiz Sofralar” projesini, Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığında yürüttü. Bu proje kapsamında 100’ün üstünde sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin katıldığı Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı’nın kuruluşuna öncülük etti. Bu projenin tamamlanmasının ardından, Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI kapsamında desteklenecek ve yine Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığında uygulanacak olan “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladı.

Zehirsiz Kentlere Doğru projesi, Türkiye’de biyosidal ürünlerin* kullanımını, belediyelerimizin bu konudaki mevcut durumunu, önerileri, bu ürünlerin zararları ile doğaya ve canlı sağlığına zarar vermeyen alternatiflerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği’nden (BİYOSİDER) uzmanların da danışmanlığında, durum tespiti amacıyla Türkiye’deki belediyelerde bir anket uygulanarak durum tespiti yapılacak; verilecek yanıtlara göre seçilecek belediye temsilcileri ile AB’de iyi örnekler uygulayan yerel yönetimlere ziyaretler düzenlenecek; vatandaşları bu konuda bilgilendirecek bir kampanya yürütülecek, bu konuda yerel yönetimlere yönelik bir rehber ve vatandaşlara yönelik bir kitapçık hazırlanacak ve bir web sitesi kurulacaktır.

Bütün bu faaliyetlerle, benzer bir projeyi Avrupa’da gerçekleştirmiş ve bu konuda belediyeler arası bir birlik kurmuş olan Avrupa Pestisit Eylem Ağı’nın da deneyimlerinden yararlanarak, yerel yönetimlerin çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

* Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan ya da yok eden kimyasal veya biyolojik etki gösteren ürünlerdir.

Proje sunum dosyasına ulaşmak için tıklayın

Proje özet sunum dosyasına ulaşmak için tıklayın