Zehirsiz Sofralar Platformu üye ve destekçileri, Buğday Derneği öncülüğünde yürütülen “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi kapsamında 11 Aralık Cumartesi gerçekleştirdikleri çevrimiçi bir toplantı ile Zehirsiz Kentler için birlikte mücadele etme sözü verdi.

Sağlık, çevre, ekolojik yaşam, tüketici hakları, doğa koruma, tarım, gıda ve benzeri alanlarda çalışan 38 kurum tarafından kurulan ve 23 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin desteğini alan Zehirsiz Sofralar Platformu, kentlerde kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratılması ve zehirsiz alternatiflerin kullanımı konusunda belediyelerin teşvik edilmesi amacıyla yakında başlayacak olan kampanyanın destekçisi olacak.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu Proje Koordinatörü Duygu Kayadelen ve İletişim Koordinatörü Ayşe Nur Ayan’ın, proje ve kampanya hakkında paydaşları bilgilendirdiği çevrimiçi toplantıda, sağlıklı bir gelecek için işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Platform kurucu üyesi ve proje danışmanı Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği’nden Prof. Dr. Muhsin Akbaba, pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin insan sağlığı üzerine etkilerine dair bir sunum yaparak hem gıdamızı hem de yaşam alanlarımızı bu zehirlerden kurtarmamız gerektiğini söyledi.

Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği’nden Doç. Dr. Tufan Nayır ise, proje kapsamında hazırlanan “Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı Mücadelesi Durum Analizi Raporu”ndan ekolojik ve doğa dostu alternatiflerin yaygınlaşmasına ve bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutabilecek veriler paylaştı.

Sağlıklı bir gelecek için Zehirsiz Kentler’e ihtiyacımız var

Buğday Derneği’nin, AB tarafından Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında, Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığı, Zehirsiz Sofralar Platformu desteği ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği danışmanlığı ile yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesiyle, kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratılması, kullanımlarının azaltılması ve yerel yönetimlerin alternatif uygulamaları kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Projenin bir diğer amacı da, Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğini geliştirmek.

Proje kapsamında, kentlerde temizlik ve zararlı canlılara karşı mücadelede birincil sorumluluğu taşıyan kurumlar arasındaki belediyelerin mevcut uygulamalarını belirlemek için hazırlanan “Durum Analizi Anketi”, belediyelerin bu konudaki bilgi ve tecrübesini artırmayı hedefliyor.

Buğday Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 47 belediye ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını değerlendirmek üzere, “Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı Mücadelesi Durum Analizi Raporu”nu yayınlayarak belediyelerin zararlılarla mücadelede karşılaştıkları ortak sorunlara ve ihtiyaçlarına dikkat çekiyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından desteklenen proje kapsamında, pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları ve zehirsiz yöntemleri anlatan kaynakların yer aldığı bir web sitesinin (www.zehirsizkentler.org) hazırlanması, belediye temsilcileri ile birlikte AB ülkelerinde iyi örnekler ortaya koyan yerel yönetimlere ziyaretler düzenlenmesi ve belediyelere yönelik bir zararlılarla alternatif mücadele rehberi hazırlanması planlanıyor. Ayrıca, belediyelerin pestisit ve biyosidal kullanımını azaltmasına yönelik imza kampanyasının başlatılması; belediyelerin bir taahhüt metni imzalayarak bu konudaki niyetlerini göstermesi; vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ve paydaşlar ile yapılacak görüşmeleri içeren kapsamlı bir çalışma yürütülmesi hedefleniyor.

Platform, sağlıklı, biyolojik çeşitliliği destekleyen daha yeşil ve ekolojik bir dönüşüm için tüm halkı ve karar vericileri yakında başlayacak Zehirsiz Kentlere Doğru Kampanyası’nın takipçisi ve destekçisi olmaya davet ediyor.

Zehirsiz Kentlere Doğru projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.zehirsizkentler.org web sitesinden ulaşabilirsiniz.