Pestisit Eylem Ağı (PAN), insan ve çevre sağlığına zararlı pestisitlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ekolojik, adil alternatiflerle değiştirmek için 60 ülkede, 600’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu, enstitü ve bireyler tarafından 1982 yılında kuruldu. Günümüzde projeleri ve kampanyaları 5 adet bağımsız bölgesel merkez tarafından koordine ediliyor. Bunlardan biri olan Avrupa Pestisit Eylem Ağı, 1987 yılında kuruldu. Merkezi Brüksel’de bulunan ağ, Avrupa çapında 38 adet tüketici, halk sağlığı ve çevre örgütü, ticari birlikler, kadın grupları ve çiftçi birliklerini bir araya getiriyor.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı, tarımda kimyasal pestisitlere yönelik bağımlılıktan kurtulmak için çalışarak, güvenli ve sürdürülebilir zararlı yönetimi metotlarını destekliyor. Kendini, ekolojik olarak güçlü alternatifler geliştirmeye ve sürdürdüğü çalışmalar sayesinde Avrupa genelinde pestisit kullanımında önemli ölçüde azaltmaya adayan PAN Avrupa için, biyosit dahil pestisit kullanımının dünya çapında azalması, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çevrenin korunması için bir ön koşul.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı’nın vizyonu; tarımda kullanılan kimyasal girdilerin ve çevresel zararın en aza indirildiği, yerel halkın, yerel üretimle ve yerel çeşitleri kullanarak zararlı yönetimini sağladığı sürdürülebilir tarımsal üretim sistemleri sayesinde, yüksek tarımsal üretkenliğin mümkün kılındığı bir dünyadır.

Bu vizyona ulaşmak için Avrupa Pestisit Eylem Ağı, pestisit karşıtı savunuculuk, politika analizi, ağ oluşturma ve kampanya çalışmaları yürütüyor. STK’ların savunucuk çalışmalarını destekliyor, AB pestisit politikalarına halkın aktif katılımı için çalışıyor ve tehlikeli pestisitlerin kullanımını azaltma konusunda kilit karar vericilere ulaşmak için Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve insanları, akademisyenler, perakendeciler ve sendikalarla da çalışıyor.

Tarım, insan sağlığı ve çevre ile ilgili gelişmeler genellikle karmaşık bir ilişkiler ağını içerdiği olduğu için, güncel bilimsel bilgilere sahip olmak ve bunlara erişim son derecede önemlidir. Bu ihtiyacı karşılamak için Avrupa Pestisit Eylem Ağı, kilit tartışmalardaki temel konulara odaklanan düzenli raporlar hazırlanmasını sağlıyor ve bunlar sayesinde geniş bir dış paydaş yelpazesini bilgilendirmeye devam ediyor.

İnsan ve çevre sağlığı için zararlı pestisitler hakkında ne kadar fazla insan bilgi sahibi olursa, harekete geçmenin gereklilik ve aciliyetini de o kadar fazla insan anlayacaktır. Bu sebeple Avrupa Pestisit Eylem Ağı, gıda ve su sistemleriyle toprak ve havadaki pestisitlerin varlığı konusunda oldukça geniş bir izleyici kitlesini harekete geçirmeye çalışıyor; pestisitlerle ilgili birçok konuda çeşitli basın bültenleri ve politika değişiklikleri üzerine düzenli bilgilendirme materyalleri hazırlıyor ve dağıtıyor.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı, pestisitlerle ilgili konularda yazı yazan ve haber yapan gazetecilere düzenli olarak bilgi veriyor; yeşil kampanyacı ve aktivistlerin düzenlediği atölye çalışmalarından böcek ilacı endüstrisinin ev sahipliği yaptığı tartışmalara kadar halka açık pek çok seminere katılıyor.